Fucking kapatid ng aking manliligaw...


Ang foreign exchange student at curve goddess na si Sarah ay lumipat na sa kanyang college friend na si Harley. Inimbitahan ni Harley ang kanyang nobyo na si Apollo at palihim itong pinaglalaruan sa harap ni Sarah. Hindi lang alam ni Sarah ang mga taguan ni Harley, ngunit kasabay nito ay nagnanais na bitag si Apollo sa kanyang masaganang kayamanan. Si Apollo ay nakakakuha lamang ng mga palihim at mapanuksong sulyap sa kagandahan ni Sarah habang tumatambay sila sa likod ni Harley, hanggang sa nagpasya si Sarah na ganap na ibunyag sa kanya ang pinakamainam na eksena sa pagtatalik ng hardcore na panloloko!

Fucking kapatid ng aking manliligaw...

Fucking kapatid ng aking manliligaw...